Výuková edice manamana

Výukovou edici manamana vydává Knižní stezka k dětem, z. s., v koedici s nakladatelstvím Meander.

Součástí každé knihy edice (kromě prvních 5 knih vydaných v roce 2017) je soubor úkolů procvičujících nejen porozumění a pozornost žáků, ale i jejich kreativní schopnosti, ať už spisovatelské, nebo ilustrátorské.

Součástí těchto pracovních listů jsou i otázky nebo úkoly zaměřené na tvořivé hledání informací a úkoly zaměřené na všeobecný rozhled. Otázky a úkoly jsou navrženy tak, aby zaujaly pozornost pokud možno všech dětí ve třídě v souladu s principy inkluze i různého zaměření dětí. (Například porovnávání starověkých míst s těmi dnešními.) Navržené otázky a úkoly učiteli pomohou snadno propojit biblická vyprávění s tématy a otázkami současného světa.

Zpět do obchodu