Workshop: Jino taje opic

Petr Nikl má slabost pro zvířata – už si pohrával s rybami, lvy, jeleny, dokonce i se zvěřincem nafukovacím. Tentokrát se ale zaměřil na hravé akrobatky opice. A s těmi si teprve užijete legraci!

CÍL

Ukázat dětem jednotlivá písmena a seznámit je  s principem skládání nových slov ze zvířecí abecedy. Děti můžou namalovat vlastní abecedu, sestavit z písmen vlastní básničku nebo z opičí abecedy vytvořit vlastní ilustraci.

CÍLOVÁ SKUPINA

3.–5. třída

DÉLKA LEKCE

1 vyučovací hodina

POMŮCKY

lepidlo, nůžky, tužky, pastelky, voskovky, kartičky s opičkami (zajistíme), čtvrtky papíru A4 

TERMÍNY

čtvrtky a pátky dopoledne

Workshopy zdarma objednávejte na dramaturgie@ccdk.cz.

Zpět do obchodu