Čtenářské lekce

Čtenářské lekce jsou společným projektem Knižní stezky k dětem, z. s. a nakladatelství Meander. Společně s vybranými zkušenými pedagogy, z nichž někteří jsou zároveň i autory dětských knih, tvoříme unikátní učební materiál, který využívají nejen pedagogové, ale také rodiče. Hlavním cílem projektu, který má celostátní charakter, je podpora dětského čtenářství a rozvoj práce s kvalitní literaturou pro děti. V rámci projektu, který má již tři pokračování, byla vytvořena metodika pro učitele, knihovníky či rodiče ke 33 knihám vybraným z katalogu Nejlepší knihy dětem, ve kterém nezávislá komise každoročně vybírá ty nejlepší knihy pro děti.

Čtenářské lekce byly po provedení ve školách (a po zapracování případných poznámek) zpracovány ve formě metodických karet. Každá karta je přehledně strukturována: pro jakou třídu je lekce určena, jak dlouho trvá (1 či 2 vyučovací hodiny), jaké pomůcky jsou k ní potřeba, je v ní stručně popsán obsah knihy a následuje vlastní lekce. K lekcím jsou na kartách připojeny i další pomůcky i materiály, se kterými děti v lekcích pracují a které učitelé snadno nakopírují. Učitel si tak při provádění lekce vystačí s kartami a s knihou můžou pracovat přímo děti. 

Zpět do obchodu