Recenze: Útlá kniha otevírá celý spisovatelův svět

Jednu z nejvýznamnějších osobností české i světové literární scény v knize Franz Kafka. Člověk své doby se snaží představit Radek Malý bez zavádějících příkras pro mladé čtenáře. Společně s ilustrátorkou Renátou Fučíkovou vytvořili populárně-naučnou publikaci, která složitou osobnost a dílo popisuje s lehkostí, avšak se zachováním všeho z Kafkova díla.

Autoři nabízejí významné biografické informace, které pomáhají k pochopení Kafky jako skutečného člověka. Zároveň vytvářejí most k uchopení a interpretaci jeho díla. Právě představení složité tvorby mladším čtenářům je nelehkou výzvou. Autoři publikace se jí ale zhostili bravurně i díky černobílým ilustracím, které jsou v duchu existenciálního díla sice tíživé, avšak srozumitelně vizualizují mnohdy nerealistické motivy Kafkovy literatury. Na stránkách tak například ožívá Řehoř Samsa a povídky Proměna, Ortel nebo Umělec v hladovění jsou komiksovou formou zjednodušeně převyprávěny bez ztráty pointy.

Podtitul knihy – Člověk své i naší doby, v sobě zračí snahu představit českého velikána v jeho reálné, lidské podobě. I proto je v publikaci dán značný prostor k vyvracení legend, které se okolo Franze Kafky v průběhu let vytvořily. Celé kapitoly se tak věnují například jeho zálibám v technice, cestování nebo sportu, což je realita značně v rozporu s často reprodukovanou představou zkroušeného podivína ve věčně špatném rozpoložení.

Na úrok tohoto plastického zobrazení Kafky-člověka je mírně upozaděna spisovatelova tvorba. Domnívám se, že zevrubnější interpretace významů i dílčích motivů jednotlivých děl by mohla dopomoci k hlubšímu pochopení stěžejních myšlenek díla a tím i k většímu zájmu o seznámení se s ním.

Franz Kafka. Člověk své i naší doby je i přesto mimořádně povedeným a barvitým portrétem člověka, který fascinuje po celém světě až do dnešní doby. Kromě mimořádně důležité naučné polohy se zasluhuje i o narovnání spisovatelova pokrouceného obrazu. Rozhodně se tak nejedná o četbu pouze pro mládež – vtáhne i poučí bez ohledu na věk.

 

Adéla Šponerová

MALÝ, Radek–FUČÍKOVÁ Renáta. Franz Kafka. Člověk své i naší doby. Praha: Práh, 2017.

Recenze vznikla na katedře žurnalistiky FSV UK pod vedením PhDr. Jany Čeňkové, Ph.D.

 

Zpět do obchodu