Recenze: Komiks Milada Horáková učí, ale nefascinuje

Šéfredaktor časopisu ABC, Zdeněk Ležák, a výtvarnice Štěpánka Jislová se společně pokusili pomocí komiksové formy o představení životního příběhu Milady Horákové mladým čtenářům. Jejich snaha zodpovědně a komplexně pokrýt osud jedné z předních ženských osobností československé historie se naplnila. Do jaké míry je však vyprávění záživné či strhující, o tom lze polemizovat.   

Ty, kteří se o osobnost Milady Horákové aktivně zajímají, výrazné rozšíření o nové znalosti nečeká. Běžnému čtenáři však zvládá Zdeněk Ležák přiblížit podrobnosti i kontext monstrprocesů a obohatit jej o méně známé etapy života Horákové, jako je například její dětství nebo aktivita v sociálním odboru během 1. republiky. Zvláště pro žáky vyšších ročníků základních škol, případně středoškoláky, kterým je publikace určena zejména, nabízí kniha nadstandartní vhled do tématu. Zvládá na malém rozsahu pokrýt Horákovou hned na několika rovinách – coby odbojářku, aktivistku i političku, ale také na poli osobním. Obdivuhodné je, že nepostrádá společensko-historický kontext doplněný o více než 50 zhuštěných medailonků osob, jež sehrály důležitou roli nejenom v životě Horákové, ale i československých dějinách jako takových. 

To sebou však přináší velké množství textu, které nepřísluší zjednodušujícímu komiksu, ale působí jako obrazový životopis s edukativním přesahem. Vždy důstojný, místy však zdlouhavý. Může za to v první řadě minimální využití přímé řeči – bublin s promluvami postav. Ty jsou většinou nahrazeny okny, ve kterých odosobněný vypravěč popisuje příběh, namísto aby ho vyprávěly samotné ilustrace, potažmo samotní hrdinové. Podobně je na tom také statická vizuální stránka knihy.

Zvolená barevnost, kresba a celková estetika v podání Štěpánky Jislové nepostrádá detail a pečlivost. Zpracování je přehledné a funkční; s nápady se ovšem drží spíše při zemi. Hodí se tak k Ležákovu způsobu vyprávění, avšak opět ubírá příběhu na dynamičnosti a přibližuje ho podobě stravitelnější učebnice.

Milada Horáková splňuje přesně ty požadavky, které pravděpodobně většina čtenářů očekává od kvalitní obrazové biografie. Je nabytá informacemi a úspěšně vkládá výjimečný životní příběh do dobového kontextu, aniž by sklouzávala k zbytečnému patosu. Chybí jí ale komiksová schopnost vyprávět skrze obrazy a nevyužívá naplno atraktivnost tohoto žánru.

 

Tomáš Kulhavý

LEŽÁK, Zdeněk a Štěpánka JISLOVÁ. Milada Horáková. Praha: Argo, 2020. 

Recenze vznikla na katedře žurnalistiky FSV UK pod vedením PhDr. Jany Čeňkové, Ph.D.

 

Zpět do obchodu