Recenze: Aby náš Krtník nezmizel

Krtník, bájná bytost úzce spjatá s přírodní rezervací, v níž žijí veselí lidé v barevných svetrech, tráví své dny zpěvem, koupáním v řece Mízivce a příležitostnými rozhovory s kameny. Někdy pro radost vyfukuje mraky, které pak deštěm svlažují okolní krajinu. Jeho klidný život se ale změní po setkání s Medvědem (který se ovšem chová úplně jako běžný člověk), umělcem z Divný čtvrti.

Ten ho svými historkami seznamuje s životem ve velkoměstě, s penězi i se slávou. Po Medvědově náhlém odjezdu v sobě Krtník poprvé cítí jakousi prázdnotu – stýská se mu po kamarádovi. Jeho nespokojenosti záhy využije dvojhlavá Záškvara, která v lidech probouzí touhu po slávě a zisku a nutí je k ustavičné práci. Zneužije Krtníkův stesk a špatnou náladu a za pomoci mladé výtvarnice Madly, která taktéž podlehne Zaškvařině výmluvnosti, ho strhne do soukolí nekonečného byznysu s produkcí mraků. 

Odvede ho do města, kde z něj udělá cvičenou opičku Mango. Krtník tak přichází o veškerou radost a postupně přestává být sám sebou. Dokáže se Zaškvaře vzepřít a vrátit se zpět domů?

Tereza Ščerbová ve své autorské knize vytvořila jednoduchý pohádkový obraz současné společnosti, v níž rytmus každodenního života určují peníze a snaha stát se někým, kým ale nejsme. Její originální ilustrace skvěle zachycují jak mystiku horské přírodní rezervace a nespoutanost původního Krtníkova domova, tak úzkost a anonymitu spjatou s prostředím velkoměsta. 

Autorská kniha je svým tématem, vizuálním zpracováním i moderním jazykem vyprávění určená spíše o něco starším dětem, které se snaží pochopit svět dospělých. Odpovědi v příběhu ale možná najdou i dospělí, kteří mají sami problém světu porozumět.

 

Gabriela Michálková

ŠČERBOVÁ, Tereza: Krtník. Brno: Host, 2016.

Recenze vznikla na katedře žurnalistiky FSV UK pod vedením PhDr. Jany Čeňkové, Ph.D.

Zpět do obchodu