Recenze: Kde je vlastne doma?

Dva vánoční stromečky. Dva smažený kapři. Dvě mísy bramborovýho salátu. Dvě hromady dárků,“ takto trefne opisuje Vianoce detí, ktoré žijú striedavo u dvoch rodičov jedna z postáv knižky. Hlavnou témou Ťapky, kočky stěhovavé z edície Má to háček je práve striedavá starostlivosť, na ktorú si musí zvyknúť aj hlavná hrdinka, druháčka Peťula. So začiatkom školského roka prichádza pravidelné sťahovanie; každú nedeľu si musí zbaliť veci do školy a presunúť sa spolu so svojou mačkou Ťapkou k druhému rodičovi. Príbeh je písaný denníkovou formou, pomocou ktorej sa Peťka prihovára svojej mačke, s ktorou ako jedinou môže zdieľať všetky pocity. Krátke kapitoly dopĺňajú obrázky Dariny Krygielovej, ktoré sú vytvorené rovnako citlivo ako text.

Napriek tomu, že knižka má pozitívne ladený žltý obal a jej názov je v súvislosti s témou úsmevný (mačka domáca sa stáva sťahovavou, lebo sa musí každý týždeň spolu s dievčatkom presúvať), prináša smutný príbeh s množstvom rečníckych otázok, ktoré vedú čitateľa k zamysleniu. Okrem toho, že zoznamuje deti s fungovaním striedavej starostlivosti, nastavuje zrkadlo aj rodičom. „Doma u mámy, nebo doma u táty? Jedno vím jiste. Že doma u obou naráz už to nejde.“ Dievčatko sa postupne musí zmieriť s tým, že v každej škole má iné učebnice, že sa nezúčastní školského výletu, lebo v tom čase bude v inom meste aj že otec má kamarátku, s ktorou plánuje bývať. Do toho všetkého sa miešajú zabudnuté domáce úlohy, mamin plač a otcov krik. Ako správna knižka pre deti, Peťkin príbeh končí pozitívne, aj keď koniec je relatívne otvorený – posledné stránky vypĺňajú čisté riadky, ktoré má podľa hlavnej hrdinky doplniť Ťapka, poslúžia však na ľubovoľné dokončenie príbehu aj detskému čitateľovi.

 

Tatiana Piliarová

BŘEZINOVÁ, Ivona: Ťapka, kočka stěhovavá. Praha: Albatros, Pasparta, 2017.

Recenze vznikla na katedře žurnalistiky FSV UK pod vedením PhDr. Jany Čeňkové, Ph.D.

 

Zpět do obchodu