Recenze: Hálky a nádory môžu rásť stromom aj ľuďom

Tri jesene, desiatky dobrodružstiev, stovky zaujímavých zvierat a rastlín, a jedna chorá maminka, ktorá leží zoslabnutá v posteli. Mojenka zachytáva (na začiatku) piatačku Magdalénu, ktorá sa musí spolu s otcom a babkou zmieriť s maminou rakovinou. Knižka je rozdelená na tri časti podľa troch po sebe idúcich jesení, počas ktorých sa mení nie len choroba, ale všetky postavy príbehu. Úprimný, detailne a autenticky napísaný príbeh nám rozpráva sama hlavná hrdinka, akoby ho písala do svojho denníka. „Prospala celý odpoledne, maminka, jedno za druhým, postupne spala dýl a dýl. To jaro s létem mi splývá v jedno dlouhý maminčino spaní, v jednu dlouhou denoc, kde sa chodí po špičkách okolo ložnice.“ Magdaléna, alebo teda Mojenka, je rebelka, ktorú si detský čitateľ zamiluje už po pár desiatkach stránok; nebojí sa ísť sama táboriť v noci do lesa, oslobodiť zvieratká z chovnej stanice či iritovať svojimi vedomosťami učiteľku prírodovedy. Je citlivá a veľa premýšľa, s chorobou sa zmieruje po svojom postupnými fázami cez nechápavosť, hnev až po smútok. 

Problematická pre mladého čitateľa môže byť celková slabá dramatickosť textu, pomalý začiatok príbehu aj v mnohých častiach potlačený dej na úkor prírodných zaujímavostí. Mojenka patrí medzi knižky prerastené prírodou: „Doma jsem v lese, kde je mech, světlo a stín ve větvích, vlhký a suchý a kamenitý místa, traviny a kapradiny, různý stopy zvířete a trus, kterej člověk může poznávat...“ Hlavná hrdinka spolu s mamou milujú les, rôznorodosť zvierat aj živočíchov, a tak je príbeh pretkaný zaujímavými prírodnými faktmi aj opismi zvierat. Maminka dokonca vysvetľuje Mojenke chorobu na základe prírodných javov. Príbeh dopĺňajú mnohokrát neurčité koláže z dielne Andrey Tachezy, ktoré sedia k atmosfére príbehu. Mojenka rozhodne nie je ľahkou voľnočasovou knižkou, nesie však v sebe silné posolstvo, ktoré môže pomôcť k empatii a postupnému vyrovnaniu sa so situáciou (nielen) u detí, ktoré sú svedkami vážnej choroby niektorého z rodičov.

 

Tatiana Piliarová

STEHLÍKOVÁ, Olga: Mojenka. Praha: Host, 2022.

Recenze vznikla na katedře žurnalistiky FSV UK pod vedením PhDr. Jany Čeňkové, Ph.D.

Zpět do obchodu