Recenze: Od Acantherpesta po žraloka: Bestiář nám připomíná, že za příšerami nemusíme až do pohádek

580 živočichů, 304 stran a skoro dvě kila – když se nám do rukou dostane Atlas opravdovských příšer, nelze se ubránit jistému pocitu majestátnosti. Barbora Müllerová nás v obrovském ilustrovaném atlasu s podtitulem Bestiář evoluce živočichů provede od dávnověku až po současnost, tedy od prvních známek života na Zemi po dnešního člověka. Už v názvu nám při použití sousloví „opravdovské příšery“ naznačuje, že pro fascinující (po)tvory není třeba chodit až do říše pohádek – stačí se rozhlédnout kolem, zajít do zoo nebo se vrátit pár let dozadu, za našimi předchůdci.

Ačkoli původní koncept knihy vznikl jako diplomová práce na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a tudíž je obrazová složka publikace nejvýraznější, textová část a myšlenka knihy nezaostávají. Autorka čtenáře provádí evolucí, jak se sluší a patří od začátku do konce, klade důraz na návaznost, vysvětluje příbuznost druhů a poukazuje na to, jak se mnoho živočichů postupně vyvíjelo a zdokonalovalo pro přežití na planetě Zemi. 

Kromě pozornost upoutávající žluté obálky jsou jinak všechny ilustrace laděny do modré a červené barvy. Většina ztvárněných tvorů je místy stylizovaná a použití pouze dvou barev může zapříčinit splývání některých vyobrazení dohromady. Na druhou stranu autorka uvádí na začátku knihy legendu s jednotlivými ilustrovanými prvky (např. šupiny, dýchací otvory), které na tvorech naznačuje a ukazuje tak, že všechny součásti těl živočichů nesou svou funkci. Také si můžeme velmi realisticky představit velikosti tvorů, kteří jsou na stránkách porovnáváni vzájemně i s postavou dospělého člověka. 

Na posledních stránkách knihy nalezneme kromě abecedního rejstříku (jinak je atlas rozdělen do jednotlivých kapitol podle živočišných druhů) i sekci nazvanou Hrdinové přírodovědy, která představuje významné postavy, zabývající se studiem zmíněných druhů. Tuto část ocení zejména starší děti či jejich rodiče – ostatně je kniha doporučena primárně dětem od devíti let věku. Ty totiž kromě hezkých ilustrací doopravdy pochopí biologickou posloupnost a evoluční vývoj, kterými autorka v knize provází. Mladším sourozencům pak budou muset rodiče některé souvislosti více vysvětlovat, což však může vést k zajímavému společnému objevování.

 

Valérie Štylerová
MÜLLEROVÁ, Barbora. Atlas opravdovských příšer: bestiář evoluce živočichů. V Praze: Labyrint, 2019.

Recenze vznikla na katedře žurnalistiky FSV UK pod vedením PhDr. Jany Čeňkové, Ph.D.

 

Zpět do obchodu