Mládeži, tahle literární soutěž bude legendární!

„Mládeži, tahle literární soutěž bude legendární!

 

Centrum české dětské knihy společně s festivalem Děti, čtete? vyhlašuje 2. vlnu literární soutěže:

 

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ (10–15 let)

Úkol: napište legendu o rozsahu max. 1 strana A4; text můžete doprovodit vlastními ilustracemi (nebo přizvat k tvorbě kamaráda*ku!) 

Téma: „Legenda o Svižnohovi“

 

Svižnoh se po nocích plíží ztichlými blaty a vždycky je všude o krok dřív než vy. Ale ne, Svižnoh je přece legendární posel, kterého vyslali z bitvy u Marathónu do Athén! Nebo jsme to dočista popletli? Zdá se, že už se zapomnělo, jak to se Svižnohem doopravdy bylo. Napište vlastní verzi jeho legendy!

 

Hned 3 oceněné legendy čeká: 

  • jedinečná „knižní“ úprava od grafika CČDK
  • kvalitní tištěné provedení
  • zveřejnění na webu CČDK a Děti, čtete?
  • knižní ceny od nakladatelství Meander a Argo

 

Soutěžní příspěvky posílejte do 15. 10. na e-mail info@ccdk.cz (do předmětu „Legenda o Svižnohovi“).

Do hlavičky každého příspěvku uveďte jméno a příjmení autora*ky, věk a kontakt (telefon/e-mail) na zákonnou*ho zástupkyni*ce.

 

Přijaté literární práce posoudí a vítěznou vybere tým CČDK. 

Výsledky slavnostně vyhlásíme začátkem listopadu v Centru české dětské knihy v Praze. 

 

V případě výhry souhlasí soutěžící se zveřejněním díla na webu www.ccdk.cz a www.detictete.cz

 

Zpracování osobních údajů:

  1. Pro účast v soutěži musíme zpracovat některé osobní údaje dítěte a zákonného zástupce. Jsou to jméno, příjmení, telefon a/nebo e-mailová adresa, údaje, které nám sdělíte prostřednictvím e-mailu, a soutěžní příspěvek. Tyto údaje nás necháváte zpracovat na základě souhlasu zákonného zástupce, kterým se rozumí přihlášení literární práce do soutěže, a který je pro zařazení do soutěže dobrovolný, ale zároveň nezbytný.
  2. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu soutěže a po dobu 12 měsíců od jejího ukončení. Prostřednictvím e-mailu vás budeme kontaktovat pro účely případné výhry.
  3. Přihlášením literárního díla do soutěže vyjadřujete též souhlas s pořizováním fotodokumentace během slavnostního vyhlášení výsledků soutěže za účelem propagace organizátora.
  4. Máte kdykoliv právo se na nás obrátit na e-mailové adrese info@ccdk.cz a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat po nás výmaz osobních údajů.

„Centrum Dětské Knihy České, reg. č. projektu KU-CA2-029, podpořeného z Fondů EHP 2014-2021 v rámci Programu Kultura.“

Zpět do obchodu