Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel Knižní stezka k dětem, z. s., IČO: 229 02 376, se sídlem Zubatého 269/1, 150 00 Praha 5, si Vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve výběrovém řízení na zadání zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Publishing house services (služby nakladatelství).“

Výběrové řízení nepodléhá v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) ZZVZ, nicméně je realizováno podle zásad uvedených v § 6 ZZVZ a v souladu s „Pokynem zprostředkovatele pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v rámci FM EHP/NORSKA 2014–2021“ vydanými v rámci programu KU – Program Kultura (dále jen „Pravidla“). Analogicky může být užito některých ustanovení ZZVZ.

Níže najdete potřebné informace:

Vyzva a ZD_knizni tituly_cistopis

Vyzva a ZD_knizni tituly_cistopis

P5_Smlouva_nakladatelske sluzby_cistopis

Zpět do obchodu