Workshop: Malostranské století

Malý a zcela neúplný průvodce Malou Stranou. Jednotlivá místa na Malé Straně rozehrává autorka imaginativními příběhy, básněmi a pohádkami.

CÍL

Rozvoj kulturní a společenské identity a respekt k historickému dědictví národa. Děti se zamyslí nad tím, jak můžou rozvíjet a vyjadřovat vztah k naší zemi.

CÍLOVÁ SKUPINA

děti ve věku 8–10 let (3.–5. třída)

DÉLKA LEKCE

1 vyučovací hodina

POMŮCKY

žádné

TERMÍNY

pondělí a čtvrtek

Workshopy zdarma objednávejte na dramaturgie@ccdk.cz.

Zpět do obchodu