Workshop: Holub Kolumb

Bývalý elitní poštovní holub Kolumb má smysl pro humor a je zvyklý nikdy nic nevzdávat. Jeho příběh děti poučí o důležitosti jít si důsledně za svým, spoléhat se na pomocnou ruku přátel a v neposlední řadě i o důležitosti znalosti cizích jazyků.

CÍL

Děti poznají kulturu jiných zemí, památky a místní obyčeje a pochopí, že cestování je nejlepší škola života a zkušenosti získané na cestách jsou k nezaplacení.

CÍLOVÁ SKUPINA

děti ve věku 8–10 let

DÉLKA LEKCE

1 vyučovací hodina

POMŮCKY

žádné

TERMÍNY

po domluvě

Workshopy zdarma objednávejte na dramaturgie@ccdk.cz.

Zpět do obchodu