O nás

Centrum české dětské knihy, které je součástí spolku Knižní stezka k dětem, od svého otevření v září 2022 představuje unikátní instituci svého druhu. Cílem je podporovat uměleckou tvorbu dětí a dětské čtenářství prostřednictvím workshopů, besed, křtů nebo výstav ve spolupráci s celou řadou českých nakladatelství. Do programu jsou zapojovány nejen pražské mateřské a základní školy, dětské domovy i rodiny s dětmi. Centrum umožňuje malým čtenářům rozvíjet jejich představivost, kritické myšlení a čtenářské a komunikační schopnosti pomocí kvalitní literatury pro děti.

Součástí je totiž i knihovna, která se skládá z titulů umístěných v katalogu Nejlepší knihy dětem, do něhož jsou expertní komisí každoročně vybírány nejkvalitnější tituly pro děti oceněné Zlatou stuhou, Magnesií literou nebo White Raven Award. Dílny se opírají právě o tyto významné tituly, a tím je zaručena vysoká umělecká úroveň každého tvůrčího setkání. V neposlední řadě je dětem přibližován i vznik literárního díla a je v nich rozdmýcháván zájem o uměleckou tvorbu během workshopů se spisovateli, ilustrátory a dalšími tvůrci.

Centrum české dětské knihy pořádá i tvůrčí dílny určené dospělému publiku (master class) – ty jsou vedeny zkušenými lektory, kteří se věnují ilustrování a psaní knih pro děti. Dále uskutečňuje rovněž konference pro pedagogy a knihovníky, čímž vzniká platforma pro výměnu nápadů, zkušeností a nejnovějších trendů v oblasti literatury pro děti a čtenářského vzdělávání. Centrum se také snaží rozšířit stávající způsoby podpory čtení a vyvíjet nové inovativní metody, které odpovídají současným potřebám. Postupně se bude ještě více strategicky zaměřovat na vzdělávací a metodické činnosti a vytvářet umělecké formy a programy, které podporují rozvoj kultivovaného čtení u dětí. Navíc plánuje iniciovat aktivity i na mezinárodní úrovni prostřednictvím veřejných i odborných fór a poskytovat prostor pro spolupráci s členskými zeměmi Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu (IBBY).

Původní myšlenka

V bývalém Československu byl v roce 1987 založen za účelem podpory umělecké knihy pro děti a rozvíjení jejich tvorby Dům umění BIBIANA v Bratislavě, který pracoval s dětskou knihou a uměleckými ilustracemi (mj. v rámci BIB – Bienále ilustrací Bratislava) v obou zemích. Po rozpadu Československa zůstala BIBIANA aktivní pouze na Slovensku. U zrodu myšlenky ustavit v České republice novou instituci po bratislavském vzoru byla v 90. letech zakladatelka spolku Knižní stezky k dětem a nakladatelka Ivana Pecháčková.

Nicméně teprve v roce 2022 se tento nápad mohl realizovat i díky Fondům EHP. „Po návštěvě Norského institutu dětské knihy – Norsk barnebokinstitutt, který vznikl rovněž v 80. letech minulého století díky dvoučlennému týmu v malém suterénním prostoru a který dnes čítá ke dvacítce zaměstnanců a sídlí v Národní knihovně v Oslu, jsme se ujistili v tom, že není třeba začínat ve velkém a vykonávat okamžitě desítky činností. Naopak je praktické, když v novém projektu budeme postupovat krůček po krůčku a dostávat se do všech potřebných koutů literatury a umění pro děti,“ říká Jakub Pavlovský, předseda spolku a ředitel CČDK.

CČDK je sice projektem spolku Knižní stezka k dětem, přesto nede pouze o prezentaci vlastní tvorby, do aktivit se zapojují i ostatní česká nakladatelství zabývající se kvalitní tvorbou pro děti. „Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zájemcům nabídnout prostor Centra bezplatně, aby tam mohli pořádat vlastní dílny, křty nebo besedy,“ dodává Pavlovský.

Autorem vizuálu je Daniel Rerko.

Zpět do obchodu