V Praze vzniká Centrum české dětské knihy, jedinečná instituce svého druhu u nás

Centrum české dětské knihy (CČDK), které je projektem spolku Knižní stezka k dětem, se otevře 15. 9. na Jánském vršku 5 v Praze 1. Cílem je podporovat uměleckou tvorbu dětí a dětského čtenářství. Mezi aktivity Centra patří rovněž workshopy, semináře, výstavy a akce pro dospělé publikum.

V bývalém Československu byl v roce 1987 založen za účelem podpory umělecké knihy pro děti a rozvíjení jejich tvorby Dům umění BIBIANA v Bratislavě, který pracoval s dětskou knihou a uměleckými ilustracemi (mj. v rámci BIB – Bienále ilustrací Bratislava) v obou zemích. Po rozpadu Československa zůstala BIBIANA aktivní pouze na Slovensku. U zrodu myšlenky ustavit v České republice novou instituci po bratislavském vzoru byla v 90. letech zakladatelka spolku Knižní stezky k dětem a nakladatelka Ivana Pecháčková (Meander) a Vít Herman, který založil jeden z prvních webů literatury pro děti Čítárny.cz.

Nicméně teprve v letošním roce se tento nápad mohl realizovat i díky Fondům EHP. Posláním nově vzniklého Centra české dětské knihy je podpora čtenářství a gramotnosti (včetně šíření kvalitní dětské literatury prostřednictvím katalogu Nejlepší knihy dětem, do něhož jsou expertní komisí každoročně vybírány nejkvalitnější dětské tituly oceněné Zlatou stuhou, Magnesií literou, White Raven Award aj.), ale zejména podpora umělecké činnosti dětí.

Spolek Knižní stezka k dětem (původně Knižní dálnice k dětem) zakládalo deset malých nakladatelů jako Meander, Baobab, Havran, Brio, WALD Press. V posledních letech však působí pod vedením týmu Ivany Pecháčkové. Knižní stezka k dětem letos organizuje už 13. ročník literární festivalu Děti, čtete?!, který je součástí čtyř velkých literárních festivalů v rámci titulu UNESCO Praha – město literatury. Spolek se už desetiletí snaží podporovat dětské čtenářství a rovněž vydává unikátní výukovou metodiku Čtenářské lekce.

Katalog Nejlepší knihy dětem pak vzešel z úvah Terezy Horváthové (Baobab) a Ivany Pecháčkové a letos vychází pod hlavičkou Svazu českých nakladatelů a knihkupců (SČKN) a IBBY už po deváté.

„Po návštěvě Norského institutu dětské knihy – Norsk barnebokinstitutt, který vznikl rovněž v 80. letech minulého století díky dvoučlennému týmu v malém suterénním prostoru a který dnes čítá ke dvacítce zaměstnanců a sídlí v Národní knihovně v Oslu, jsme se ujistili v tom, že není třeba začínat ve velkém
a vykonávat okamžitě desítky činností. Naopak je praktické, když v novém projektu budeme postupovat krůček po krůčku a dostávat se do všech potřebných koutů literatury a umění pro děti,“ říká Jakub Pavlovský, nový předseda spolku a výkonný ředitel CČDK.

Součástí aktivit Centra české dětské knihy budou dílny psaní a ilustrace pro děti i dospělé, výstavy, křty a další činnosti podporující zejména dětské čtenářství. Na základě uspořádaných dílen vznikne kromě jiného nová strategie pro práci s dětským publikem. CČDK je sice projektem spolku Knižní stezka k dětem, přesto nepůjde pouze o prezentaci vlastní tvorby, do aktivit se zapojí i ostatní česká nakladatelství zabývající se kvalitní tvorbou pro děti. „Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zájemcům nabídnout prostor Centra bezplatně, aby tam mohli pořádat vlastní dílny, křty nebo besedy,“ dodává Pavlovský.

„Ani přes mnohaleté úsilí se spolku ani k dnešnímu dni nepodařilo sehnat vhodný nebytový prostor,“ uvádí Ivana Pecháčková, zakladatelka CČDK. „V Bratislavě sídlí tak důležitá instituce ve starém paláci přímo pod Bratislavským hradem, a protože knihkupectví Meander obdobně sídlí pod Pražským Hradem, rozhodli jsme se vyčlenit část prostoru, abychom mohli Centrum otevřít zde, na Malé Straně. Jánský vršek je kouzelné místo a děti si sem určitě najdou cestu,“ dodává.

Vzhledem k tomu, že v prostorech Centra je i pomyslný výstavní sál, budou se zde pravidelně pořádat výstavy českých výtvarníků a výtvarnic, zejména těch, kteří se zabývají tvorbou pro děti a mládež a ilustrují knihy pro malé čtenáře a čtenářky. Výstavu, která provoz CČDK zahájí, sestavil z ilustrací a grafik ze svých knih Jino taje opic a Lingvistické pohádky přední český umělec Petr Nikl. Dalším výrazným prvkem Centra je knihovna obsahující reprezentativní sbírku českých knih pro děti a mládež, které si lze půjčit prezenčně.

Centrum otevře senátorka a bývalá knihkupkyně Miroslava Němcová. Akce je součástí programu festivalu Děti, čtete?!

Zpět do obchodu